Načítám...
Ostatní služby
  Zpět na úvod

Ostatní služby

Tisk vizitek, obálek a dopisních papírů

Potisky kalendářů, diářů, pokladních roliček, termokotoučků a reklamních předmětů (tužky, hrnečky, tašky, zapalovače, atd.)

Zajištění speciálních reklamních tiskopisů a brožur

Zajištění výroby razítek a gumotypu

Bezpečnostní značení podlah folií nebo barvou pro chůzi nebo výrobu v určeném prostoru

Výroba etiket (samolepící, signalizační, bezpečnostní, perforované)

Mikroperforace – rozdělené archy papíru na pruhy nebo části různých rozměrů

Kartonáž – zajištění výroby krabic s potiskem a bez potisku, archivačních krabic

Výroba speciálních obálek, reklamních a informačních tabulí

Paspartování a rámování

Kopírování – černobílý a barevný tisk

Zajištění reklamních tabulí a bilboardů, včetně namontování

Zajištění ochranných pracovních pomůcek (stavební helmy, lékárničky, náhradní náplně do lékárniček, atd)

Sumarizace nákladů – pro jednotlivá střediska Vaší společnosti

Outsourcing - vyčleňování určitých činností v podniku a jejich svěřování jiné společnosti, specializované na příslušnou činnost

Náhradní plnění

Každá firma, která zaměstnává nad 25 zaměstnanců, má podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená, že firma při počtu 90 zaměstnanců by měla zaměstnávat nejméně 3,6 pracovníků se zdravotním postižením. Jde především o morální prioritu každé firmy.

V případě, že není plněno je řešením:

1) Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrného platu za každého zaměstnance se zdravotním postižením, kterého by měl zaměstnavatel zaměstnat.

2) Náhradní plnění – odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců zdravotně postižených, nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou sami zdravotně postižené. Za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením – poskytnutí náhradního plnění v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy.

3) Možnost kombinace – zaměstnávání pracovníků + náhradní plnění s odvodem do státního rozpočtu.

Výhody náhradního plnění

Každý zaměstnavatel, který z jakýchkoli důvodů nemůže zaměstnat osoby se zdravotním postižením, má možnost během roku odebrat výrobky nebo služby od firem, které poskytují náhradní plnění. Za každé kalendářní čtvrtletí dostane od dodavatele „Čestné prohlášení o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců se zdravotním postižením“. Tak má odběratel možnost sledovat, zda dokáže splnit svůj povinný podíl.

Náhradní plnění poskytujeme přes firmu Charita Opava s přirážkou 6%. Pokud chcete náhradní plnění hlaste při objednávce nebo předem, náhradní plnění nejde poskytovat zpětně!

Pro firmu Charita Opava zprostředkováváme skartaci citlivých dokumentů a recyklaci elektro materiálu. V případě zájmu se na  nás obraťte.