Činnost naší firmy byla zahájena již v minulém tisíciletí, v roce 1990. Původní živnostenský list pro fyzickou osobu nesl znění: KODEX - VIKTOR BALEJ „obchodní činnost, nákup zboží za účelem dalšího prodeje“. Na začátku byl skromný pronájem skladových prostor (cca 30m2) v Hořovicích.

Roku 1995 se podařilo založit pobočku v Opavě. Nejprve na Komárovské ulici, kde firma působila do roku 2003. V tomto roce se přestěhovali do výhodnějších přízemních prostor na Krnovské ulici. Bohužel v roce 2007 se z důvodu stavební činnosti magistrátu města Opavy, firma přestěhovala do ulice Oblouková, kde sídlí nyní.

Mimo expanze na Moravu postihla firmu v červenci 1995 pohroma. Povodeň během několika okamžiků zatopila veškeré skladovací prostory , znehodnotila zboží za miliony korun (likvidovalo se 100 tun papíru a několik tun ostatních výrobků). Díky maximálnímu úsilí všech zaměstnanců a i jejich rodinných příslušníků se během několika dní podařilo obnovit provoz a v krátké době doplnit zničené zásoby zboží. Na základě této negativní zkušenosti bylo cílem firmy vybudovat vlastní obchodní skladový areál, dále od nebezpečí povodní.

V roce 2000 se firma transformovala do akciové společnosti KODEX a.s. s cílem poskytnout kvalitnější a kompletnější služby.

V roce 2003 zahájila činnost KODEX Hořovice s.r.o. „dceřinná firma akciové společnosti“, Firma zaměstnává pracovníky se sníženou pracovní schopností a poskytuje náhradní plnění.